I kombinatorik skelner man mellem forskellige slags stikprøver:

A) Ordnet stikprøve uden tilbagelægning

At prøven er ordnet betyder, at rækkefølgen har betydning: F.eks. er ABC ikke det samme som BCA.

B) Uordnet stikprøve uden tilbagelægning

At prøven er uordnet betyder, at rækkefølgen af bogstaverne er ligegyldig: F.eks. er ABC og BCA den samme prøve.

C) Ordnet stikprøve med tilbagelægning

Tilbagelægning betyder, at et bogstav må være med flere gange i en prøve. F.eks. er ABA og AAB to forskellige prøver.

D) Uordnet stikprøve uden tilbagelægning

Her er rækkefølgen ligegyldig, og et bogstav må være med flere gange. F.eks. er ABA og AAB den samme prøve.

Til at beregne antallet af forskellige stikprøver, der kan udtages af en mængde, benyttes nogle formler.

I formlerne er der to variable:

     – n er antallet som en stikprøve udvælges fra;

     – p er antallet, som udvælges i stikprøven.

Når der udvæges 3 bogstaver fra mængden (A,B,C,D,E) er n=5 og p=3.

I formlerne indgår symbolet ”!”. Det læses ”fakultet”. 

Eksempelvis er

     5!=5*4*3*2*1

     n!= n*(n-1)*(n-2)* … 3*2*1

Per definition gælder det, at 0!=1

Både – og / enten – eller

Både – og

Når man både skal bruge den ene og den anden mulighed er det: “både – og”. Her multiplicerer man sandsynlighederne.

Enten – eller

Når man skal vælge mellem enten den ene eller den anden sandsynlighed, er det “enten – eller”. Her adderes sandsynlighederne.