Nogle gange ser det bare sejere ud, når et objekt roterer.

Lav et nyt script, og kald det “RotatorScript”.

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
 
public class RotatorScript : MonoBehaviour
{
 
   // Update is called once per frame
   void Update()
   {
       transform.Rotate(new Vector3(0, 30, 0) * Time.deltaTime);
   }
}

Træk scriptet hen på den genstand, der skal rotere.

Læg mærke til at hos mig, er det en rund portal, og jeg vil derfor kun have den til at rotere omkring y-aksen.

Du kan selv lege med de tre akser (0, 30, 0).