Movement code

Vigtige variabler

Rigidbody2D rb;
int wholeNumber= 16;
float decimalNumber = 4.54f;
string text = "bla bla";
bool boolean = false;

Lav en variabel, så Rigidbody ikke skal kaldes hele tiden

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
  Rigidbody2D rb;

private, så det kun er det aktuelle script, der har adgang til variablen

rb skal oprettes før scriptet startes, så det kan tilgås alle steder fra i scriptet.

Hoppekode med rb som variabel

Jump er hard-coded til 14. Her skal der naturligvis også være en variabel. Endnu bedre, bruger vi den indbyggede InputManager i Unity.

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
  private Rigidbody2D rb;
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
  }
 
  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    if (Input.GetKeyDown("space"))
    {
      rb.velocity = new Vector2(0, 14);
    }
  }
}

Input Manager

Unity: Edit → Project Settings → Input Manager

Denne manager kan man tilgå fra PlayerMovement Scriptet

Vi udskifter kode, der peger på “space”

if (Input.GetButtonDown("Jump"))

GetButtonDown refererer til inputmanager

Så nu tilgår vi “Jump” i inputmanageren. Den er på forhånd indstillet til “space”.

Vandret bevægelse

For at flytte Player til siderne, bruger vi “Horizontal Axis” i Inputmanageren.

I stedet for venstre eller højre, bruger vi værdierne på x-aksen

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
  private Rigidbody2D rb;
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
  }
 
  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    float dirX = Input.GetAxis("Horizontal");
    rb.velocity = new Vector2(dirX * 7f, rb.velocity.y);
 
    if (Input.GetButtonDown("Jump"))
    {
      rb.velocity = new Vector2(rb.velocity.x, 14f);
    }
  }
}

GetAxisRaw: “Raw” gør at player stopper når knappen slippes i stedet for at slide

float dirX = Input.GetAxisRaw("Horizontal");

Træk kameraet ned på Player for at det følger ham

Når Player rammer noget skævt, roterer kameraet med ham. For at undgå det, Klikker du på Player i Hierakiet → Klik på Constraints → Freeze rotation z (så drejer han ikke længere rundt når han falder)