Tilemap

Hent grafik i “Asset Store”:

Gå til: [Window] –> [Asset Store], og vælg “Open in new editor”

Download og tryk [Import] to gange.

Sprite Editor

For at kunne arbejde med at opdele i 16×16 pixels, skal 2d sprite installeres. Se vejledning her: https://forum.unity.com/threads/unable-to-open-sprite-editor.661843/

2D Platformer Tutorial:

Sæt til “multiple” og 16 PPU (Husk at klikke på Apply)

Åben Sprite editor og slice i 16×16

Klik Apply

Tile Map

Højreklik i Hierakivinduet – 2DObject – Tilemap – Rectangular

Navngiv det (Terrain)

Klik: Window – 2D – Tile Palette

New Palette – Navngiv (Terrain)

Gem i den yderste Asset folder

Træk Terrain-grafikken over i Terrain Palletten.

Gem det i en undermappe (Tiles) under Terrain

Nu kan man trække elementerne til scenen.

Background

Samme procedure som ved terrain

Layers

Lav et nyt Layer under Grid i Hierarkiet – Add Sorting Layer

Kald det (Background)

Du kan nu vælge det Layer, der hører til det du arbejder med

Det skal hjælpe med at holde styr på de forskellige lag, så du f.eks. kan putte platforme foran baggrund, osv.

Player Sprite

Create 2D Object – Sprite – Square (Ikke under Grid)

Brug Den første Idle

Træk ham over på Spritefeltet i Inspector

Tilføj components:

Rigid body 2D

Sæt Box collider 2D på Player, og sørg for at Spriten rager lidt ud over. Det virker bedre.

Klik på Terrain

Tilføj component Tilemap Collider 2D

Hvert eneste lille 16×16 element i Terrain har nu en collider.

Tilføj Composit Collider 2D og sæt flueben i Tilemap Collideren ved Used by Composite

For at terrænet ikke falder, sættes det til at være static i stedet for dynamic i Rigidbody

Jump code

Vector2 for 2D game

Sæt Gravity Scale på Player til 3

Fra scriptet kan man kalde componenter fra Unity, f.eks. Rigidbody 2D

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
   
  }
 
  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    if (Input.GetKeyDown("space"))