Åbn dit “PlayerMovement” script.

Her laves nu en variabel:

private bool canDoubleJump;

Derefter sættes “canDoubleJump” til True, hvis “Player” er grounded

if (IsGrounded())
    {
      canDoubleJump = true;
    }

Så ændres Jump-delen af scriptet

if (Input.GetButtonDown("Jump"))
    {
      if (IsGrounded())
      {
      rb.velocity = new Vector2(rb.velocity.x, jumpForce);
      }
      else
      {
        if (canDoubleJump)
        {
          rb.velocity = new Vector2(rb.velocity.x, jumpForce);
          canDoubleJump = false;
        }
      }
    }

Hvis IsGrounded er True, kan man hoppe, og hvis canDoubleJump er True kan man også hoppe. Hvis den funktion bliver brugt, sætte canDoubleJump til False, og man kan ikke hoppe mere før IsGrounded igen er True.