For at kunne vælge tilfældigt, skal biblioteket “random” indlæses.

Dernæst skal der besluttes, hvor mange gange der skal spilles. Dette bruges variablen “point_start” til.

Antal point sættes til 0, og stiger med én, hver gang man vinder.

import random

point_start = 3
point = 0

for i in range(point_start):
  liste = ["sten", "saks", "papir"]
  modstand = random.choice(liste)

For selve spillet, skal der bruges en masse “if” og regneoperatorer til at vurdere om man vinder over computeren (random)

Starten af mit spil ser sådan ud:

# sten, saks, papir

import random

point_start = 3
point = 0

for i in range(point_start):
  liste = ["sten", "saks", "papir"]
  modstand = random.choice(liste)
  
  print()
  print("Sten, saks eller papir.")
  valg = input("Vælg...")

Nu får du gemt dit første valg i variablen “valg”. Hvad skal der ske med den?

Du skal bruge: “if”, “elif”, “else”, og selvfølgelig “print”