I dette kapitel skal du lave din egen lommeregner.

Først lidt om de forskellige regneoperatorer, og, hvordan de fungerer.

Hvis man starter en programmeringssætning med #, bliver hele sætningen til en kommentar, der ingen betydning har for koden. Det er derfor kun noter til dig selv, og ret praktisk når du får meget kode, du skal finde rundt i.

# Der printes en tom linje for at det ser ordentligt ud
print("")
# En lille introduktionstekst printes
print("Hej, jeg hedder Jakob, og jeg kan regne")
# To tal adderes
print(2 + 2)
# To tal subtraheres
print(2 - 1)
# To tal multipliceres
print(2 * 3)
# To tal divideres
print(int(4 / 2))

Opgave

Hvad betyder #?

Hvad bliver output?

Hvilken betydning har det, at der står int ved division (Hint: prøv at fjerne det, og sammenligne)?


Nu skal du selv vælge de tal, der skal beregnes.

Når man bruger input, læser Python det som en tekststreng (string).

For at kunne opbevare de informationer du nu skal til at taste ind, har du brug for en variabel at gemme informationerne i.

tal1 = int(input("Hvad er dit første tal (det mindste tal)?"))
tal2 = int(input("Hvad er dit andet tal (det største tal)?"))

# Der printes en tom linje for at det ser ordentligt ud
print("")
# En lille introduktionstekst printes
print("Hej, jeg hedder Jakob, og jeg kan regne")
# To tal adderes
print(tal1 + tal2)
print("")
# To tal subtraheres
print(tal2 - tal1)
print("")

# To tal multipliceres
print("")

# To tal divideres

Opgave

Hvad betyder print(“”)?

Hvad hedder de to variable, der er brugt i koden?

Hvordan fortæller du Python at det er hele tal, der bliver lagt i dine variabler?

Lav selv gange (multiplikation) og division


I stedet for int kunne du også bruge float. Så får du kommatal i stedet for heltal int.