Du skal nu lave et lille program, der kan finde Fibonaccital inden for et område du definerer.

Til det skal du bruge nogle variabler til det aktuelle fibonaccital, det foregående samt det næste.

Derudover skal der være en variabel med et input til, hvor mange tal du vil finde.

Her kan du bruge “while” funktionen til at finde tal så længe den er lavere end din variabel.

Husk at sætte “int” før “input”, så Python ved det er tal og ikke tekst, du indtaster.

Fibonacci

Fibonacci tal er opkaldt efter Leonardo Fibonacci, som var en Italiensk matematiker. Leonardo beskrev denne talrække første gang i år 1202.

De første 10 tal i talrækken er:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,551,1,2,3,5,8,13,21,34,55

Det næste tal i talrækken er summen af de to foregående tal:

0+1=1

1+1=2

1+2=3

2+3=5

3+5=8

5+8=13

8+13=21

13+21=34

21+34=55