For at få en knap til at styre om LED-lampen tænder eller slukker, skal der sendes et signal igennem en knap.

Hvis Arduino modtager “HIGH” tændes lampen. Hvis den modtager “LOW” slukkes den.

Du skal bruge:

int LED_PIN = 11;
int BUTTON_PIN = 2;

void setup()
{
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
}

void loop()
{
	if (digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH)
  {
   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  }
  else
  {
   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 	}
}

Der bør sættes en modstand ind på knappen, så Arduino altid modtager “LOW” signal når knappen ikke er trykket ned.