I dette afsnit skal vi styre lysstyrken ved hjælp af et drejepotentiometer, der i virkeligheden er en modstand, der kan variere.

#define POTENTIOMETER_PIN A2
#define LED_PIN 11

void setup()
{
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

// analogRead -> 0..1023
// analogWrite -> 0..255
void loop()
{
  int potentiometerValue = analogRead(POTENTIOMETER_PIN);
  int LEDBrightness = potentiometerValue / 4;
  analogWrite(LED_PIN, LEDBrightness);
}

Når der læses analogt, varierer tallet mellem 0 og 1023, og når det skrives, er det mellem 0 og 255. Derfor dividerer jeg med 4 for at sende den rigtige spænding ud (ca.)

1023 / 255 = 4,01176470588235. Det er præcist nok til at styre lysstyrken.